معرفي
اين شاخه دانشجويي با هدف گسترش و ترويج و علاقهمند سازي دانشجويان به حوزه امنيت و رمز كه
يكي از حوزه هاي مهم و كاربردي در كشور است تشكيل شده و فعاليت ميكند.
 
 
رشته هاي مرتبط:
 
اين انجمن تنها وابسته به يك رشته خاص نبوده و فعاليت در آن براي همه علاقه مندان به اين حوزه
امكان دارد. مباحث امنيت و رمز به صورت بين رشته اي بوده و رشته هاي مهندسي برق و كامپيوتر،
رياضي، علوم كامپيوتر و فيزيك، اين حوزه را پوشش ميدهند.
 
 
تعدادي از حوزه هاي فعاليت:
 
 بررسي و شناخت اصول و روش هاي انتقال و ذخيره اطلاعات به صورت امن
 امنيت اطلاعات
 الگوريتم هاي رمز نگاري
 
 
فعاليت ها:
 
 برگزاري دوره هاي امنيت اطلاعات، رمز نگاري، هك و ضد هك
 برگزاري همايش با حضور كارشناسان حوزه امنيت
 دريافت و اجراي پروژه هاي حوزه امنيت و رمز نگاري
 ايجاد ارتباط بين شركت هاي حوزه امنيت و رمز با دانشگاه و دانشجويان
 ايجاد هسته هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه امنيت و رمز
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/24
تعداد بازدید:
211
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه